FAQs

1.Τι Συλλέκτη να διαλέξω για τον ηλιακό μου, Επιλεκτικό ή Μαύρο ;

Ο συλλέκτης μαύρης ή ημιεπιλεκτικής βαφής αποτελεί απλό τύπο συλλέκτη για την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε θερμότητα.
Ο Eπιλεκτικός συλλέκτης είναι επίπεδος συλλέκτης, που χρησιμοποιεί απορροφητή επιλεκτικής επιφάνειας αντί της απλής μαύρης. Η μαύρη βαφή έχει αντικατασταθεί από υλικό υψηλής απορροφητικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας (~95%) και μικρής εκπομπής ακτινοβολίας (~5%). Με τη χρήση επιλεκτικού απορροφητή, επιτυγχάνονται μεγαλύτεροι βαθμοί απόδοσης και υψηλότερες θερμοκρασίες νερού. Οι επίπεδοι επιλεκτικοί συλλέκτες χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση νερού χρήσης καθώς και για τη θέρμανση και τον κλιματισμό χώρου.

2.Γιατί να επιλέξω θερμοδοχείο (boiler) με Glass(σμάλτο) ;

1. Προστασία από κάθε µορφής οξείδωση 

Οι επισµαλτωµένες µεταλλικές επιφάνειες αποκτούν µία µακροχρόνια προστασία ενάντια στην οξείδωση. Στην περιοχή ένωσης του σµάλτου µε τη λαµαρίνα, µέσω του λιωσίµατος του ενός µέσα στο άλλο, αποκλείεται η περίπτωση δηµιουργίας καταλοίπων σε ενώσεις µε µη επισµαλτωµένες επιφάνειες. 


2. Απόλυτα ασφαλές για τη δηµόσια υγεία 

Επισµαλτωµένα δοχεία µέσα στα οποία αποθηκεύονται ή ετοιµάζονται (µαγειρεύονται, θερµαίνονται, κτλ.) τρόφιµα, δεν περιέχουν στοιχεία που θα µπορούσαν να είναι βλαβερά για τη δηµόσια υγεία. 


3. Οικονοµία 

Βλέποντας την επισµάλτωση µε επιφανειακή µατιά, µπορεί να µας φανούν ακριβότερες από τις άλλες µεθόδους αντισκωριακής προστασίας. Χρειάζεται να λάβουµε υπόψη την εξαιρετική µακροζωία. Όµως µε µια επισµάλτωση όχι µόνο αποκτούµε µία ποιοτική και οικολογική , αλλά και µία οικονοµική αντισκωριακή προστασία υψηλών προδιαγραφών. Μία αντικειµενική σύγκριση εξόδων – ωφελίµων συνεπειών, κλίνει σαφώς προς το µέρος της επισµάλτωσης. Παρά το γεγονός ότι τα έξοδα αγοράς και εφαρµογής είναι λίγο υψηλότερα σε σύγκριση µε άλλες µεθόδους, τελικά και µακροπρόθεσµα οι επισµαλτώσεις είναι φθηνότερες. 


4. Εκπλήρωση των κανόνων υγιεινής 

Οι δεκάδες δοκιµές που έχουν γίνει στον τοµέα της υγιεινής, απέδειξαν ότι τα βακτηρίδια αλλά και όλοι οι µικροοργανισµοί, δεν µπορούν να αναπτυχθούν σε επισµαλτωµένες επιφάνειες, λόγω της συµπαγούς γυάλινης δοµής τους. Έτσι, δε δίνεται ευκαιρία απόθεσης, στις ονοµαζόµενες αόρατες ακαθαρσίες. 


5. Μακροζωία, χωρίς σκασίµατα 

Τα επισµαλτωµένα προϊόντα διακρίνονται για τη µακροζωία τους. Η επιφάνεια µίας επισµάλτωσης µπορεί να πάθει ζηµιές µόνο µε βίαιες εξωτερικέ επιδράσεις. Το ότι το σµάλτο «σκάει» είναι πια µία εντύπωση που µόνο σαν προκατάληψη µπορεί να χαρακτηριστεί. Οι σύγχρονες επισµαλτώσεις λεπτής στρώσης είναι πολύ ελαστικές, γεγονός που τις κάνει εξαιρετικά ανθεκτικές σε γδαρσίµατα και χτυπήµατα. Έτσι, τα 
επισµαλτωµένα αντικείµενα µπορούν άφοβα να εκτεθούν σε αντίξοες συνθήκες και διακρίνονται για τη µακροζωία τους. 


6. Αντοχή ενάντια στα οξέα 

Ανάλογα µε τη χρήση κατασκευάζονται σµάλτα τα οποία αντέχουν όξινα ή αλκαλικά περιβάλλοντα (π.χ. ζέστα οξειδωτικά νερά). Είτε πολύ σκληρά καθαριστικά, είτε «όξινη βροχή», δεν µπορούν ούτε να ενοχλήσουν µία επισµαλτωµένη επιφάνεια. 


7. Στρώση ένωσης σµάλτου – µετάλλου 

Η ένωση αυτή είναι µόνιµη. Στο σηµείο της ένωσης τα δύο υλικά έχουν λιώσει το ένα µέσα στο άλλο. Η δύναµη πρόσφυσης φτάνει µέχρι και 100 N/mm² (δοκιµή µε έλξη). 


8. Ηλεκτρική ουδετερότητα 

Το ενοποιηµένο πλέον υλικό σµάλτο – λαµαρίνα δε χάνει ποτέ τις µονωτικές του ιδιότητες, µένει για πάντα ηλεκτρικά ουδέτερο. 


9. Αντοχή στις οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες 

Οι επισµαλτώσεις δεν επηρεάζονται ούτε από το αλµυρό περιβάλλον που επικρατεί στις παραθαλάσσιες περιοχές, ούτε από τη διαβρωτική ατµόσφαιρα των βιοµηχανικών περιοχών. 


10. Σκληρό και ανθεκτικό σε γδαρσίµατα, όπως το γυαλί 

Μέσω της ιδιαίτερα υψηλής ποιοτικά επιφάνειας που δηµιουργείται µε την επισµάλτωση, αυτή δεν υστερεί καθόλου σε αντοχή απέναντι στο γυαλί. Έτσι, οι επισµαλτωµένες επιφάνειες µπορούν να ανταποκριθούν µε επιτυχία σε πολλές καταπονήσεις. 


11. Σταθερή φόρµα 

Ο συνδυασµός υλικών που παράγει το ενοποιηµένο υλικό σµάλτο – λαµαρίνα, δίνει στις επισµαλτώσεις µεγάλη σταθερότητα. Στις βιοµηχανοποιηµένες επισµαλτώσεις χρησιµοποιούνται σαν βάσεις υλκά όπως η λαµαρίνα, ο χυτος΄δηρος, το αλουµίνιο, το ανοξείδωτο ατσάλι, κ.α. 


12. Ελεγχόµενη ποιότητα 

Οι εταιρείες µέλη του Γερµανικού Σµάλτου κατασκευάζουν τα σµάλτα τους σύµφωνα µε τις αυστηρές προδιαγραφές του βιβλίου « Απαιτήσεις ποιότητας και προδιαγραφές ελέγχου », που εκδίδεται από το Κέντρο. 


13. Αντοχή στη θερµοκρασία 

Στην περιοχή από - 60˚C µέχρι + 450˚C οι επισµαλτώσεις κρατούν στο ακέραιο τις ιδιότητες τους και τις αντιοξειδωτικές τους ικανότητες. 


14. Αντοχή στις απότοµες εναλλαγές θερµοκρασίας 

Ακραίες αλλαγές θερµοκρασίας δεν αποτελούν πρόβληµα για τις σύγχρονες επισµαλτώσεις. Έτσι µπορούν να ανταποκριθούν απροβληµάτιστα σε απότοµη ψύξη ακόµα και από τους 300˚C. 


15. Ανακυκλώσιµο 

Τα επισµαλτωµένα αντικείµενα είναι ανακυκλώσιµα. Μπορούν χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος να ξανά λιώσουν και να χρησιµοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 


16. Φιλικό προς το περιβάλλον 

Οι πρώτες ύλες που χρειάζονται για να παραχθεί το σµάλτο (µέταλλα και ανόργανα πυριτικά άλατα) υπάρχουν στη φύση σε αφθονία. Η διαδικασία κατά την οποία γίνεται η επισµάλτωση καθώς και η στρώση ένωσης σµάλτου – µετάλλου, γίνονται µε εντελώς ακίνδυνα για το περιβάλλον µέσα. Κατά βάση οι επισµαλτώσεις δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (π.χ. Μόλυβδο, Κάδµιο, ∆ιαλυτικά, κτλ.). Ακόµα και 
στη φάση της επεξεργασίας στο εργοστάσιο επισµάλτωσης σαν µέσον αραίωσης χρησιµοποιείται το νερό. Όλα αυτά σηµαίνουν µηδενισµό των κινδύνων για τους ανθρώπους που το επεξεργάζονται και για το περιβάλλον. 

17. Συµβατή µε άλλα υλικά 

Οι επισµαλτωµένες επιφάνειες έχουν ουδέτερη συµπεριφορά απέναντι σε άλλα υλικά. Ακόµα και σε άµεση επαφή π.χ. µε συνθήκες ταινίες στεγανοποίησης, δεν υπάρχει καµίας µορφής επίδραση. 

18. Πολλαπλές επιστρώσεις 

Μία επισµαλτωµένη επιφάνεια προκύπτει από την εφαρµογή του σµάλτου (είδος γυαλιού) επάνω σε µέταλλο. Εξαρτώµενα πάντα από το είδος του µετάλλου και το πάχος του, δηµιουργείται κατά τη διάρκεια του ψησίµατος σε θερµοκρασία µέχρι 900˚C, µία συνδετική στρώση η οποία αποτελείται από σµάλτο και µέταλλο. Έτσι η επισµάλτωση αποκτάει ιδιότητες και από τα δύο υλικά ου ενώνονται. Για παράδειγµα, η συµπαγής δοµή και η ελαστικότητα του µετάλλου ενώνονται µε τη σκληρότητα και τις χηµικές ανοχές του γυαλιού. 

19. ∆υνατότητα ελέγχου ιδιοτήτων 

Με την προσθήκη κεραµικών υλικών κατά την επισµάλτωση µπορούµε να αυξήσουµε σηµαντικά την αντοχή σε τριβές, παράγοντα πολύ σηµαντικό για εξειδικευµένες τεχνικές εφαρµογές Μηχανικά µέρη τα οποία λειτουργούν κάτω από συνθήκες συνεχούς τριβής µε άλλα µέρη ή υλικά µπορούν να προστατευθούν πολύ αποτελεσµατικά µε χρήση τέτοιου είδους επισµαλτώσεων. 

20. Άκαυστη 


Οι επισµαλτώσεις δεν αναφλέγονται και σε περίπτωση που έρθουν σε απευθείας 
επαφή µε φλόγα δεν εκλύουν δηλητηριώδης ατµούς ή αέρια. 

21. Προσαρµοστικότητα 

Υπάρχουν σµάλτα για κάθε εφαρµογή στη διάθεση του ενδιαφερόµενου. Λαµβάνοντας υπόψη τις παραµέτρους της κατασκευής του αντικειµένου, οι επισµαλτώσεις µπορούν να αντεπεξέλθουν σε οποιαδήποτε απαίτηση. 

22. Αντοχή χρώµατος 

Οι επισµαλτώσεις µπορούν να εκτίθενται µακροχρόνια σε απευθείας ηλιακή (ή σκέτη υπεριώδη) ακτινοβολία χωρίς να επηρεάζονται τα χρώµατα τους. 

23. ∆εν έλκει τη σκόνη 

Οι επισµαλτωµένες επιφάνειες δεν φορτίζονται στατικά. Έτσι σε αντίθεση µε τις συνθετικές επιστρώσεις, οι επισµαλτώσεις δεν έλκουν τη σκόνη. 

24. Πολλαπλοί τρόποι εφαρµογής 

Στη βιοµηχανία εφαρµογής σµάλτων υπάρχουν περίπου 20 διαφορετικές µέθοδοι εφαρµογής. Η επιλογή της σωστής µεθόδου εξαρτάται από το σχήµα του αντικειµένου καθώς επίσης και από πολλές άλλες παραµέτρους. 

25. Χωρίς συντήρηση 

Οι επισµαλτωµένες επιφάνειες κατά βάση δε χρειάζονται συντήρηση. Για τον καθαρισµό τους αρκεί συνήθως το νερό το οποίο περνάει από πάνω τους. Στις επισµαλτώσεις υπαίθριων αντικειµένων αρκεί η βροχή για να ξελύνει τις επιφάνειες. 

26. Εύκολη φροντίδα

Στην εξαιρετικά λεία επιφάνεια του σµάλτου, δεν κάνει πρόσφυση κανενός είδους ακαθαρσία. Οτιδήποτε επικαθίσει µπορεί απλά να σκουπιστεί, για να µείνει µία πεντακάθαρη επιφάνεια. Επίσης οι επισµαλτωµένες επιφάνειες δεν χρειάζονται κανένα ιδιαίτερο καθαριστικό µέσο. Τα κοινά χηµικά καθαριστικά (διαλυτικά, απορρυπαντικά, κτλ.) που χρησιµοποιούνται στο σπίτι, δεν προκαλούν καµία φθορά 
στην επισµαλτωµένη επιφάνεια. 


27. Φιλική προς την αφή 

Οι επισµαλτωµένες επιφάνειες δεν είναι µόνο οπτικά όµορφες, αλλά δίνουν και πολύ ωραία αίσθηση όταν έρχονται σε επαφή µε το δέρµα λόγω της κλειστής και ελεύθερης από πόρους επιφάνειας. 


28. ∆υνατότητα επισµάλτωσης ανεξάρτητα από σχήµα 

Οι δυνατότητες που από τους κατασκευαστές ή τους σχεδιαστές απαιτούνται από ένα υλικό επικάλυψης καθόλου δεν περιορίζονται από τη χρήση σµάλτων. Παρόλα αυτά, η διόρθωση ενός επισµαλτωµένου αντικειµένου π.χ. µε λύγισµα, δεν είναι δυνατή. Γι’ αυτό και είναι σηµαντικό ο κατασκευαστής και ο επισµαλτωτής να εργάζονται σε κλίµα στενής συνεργασίας. 


29. ∆υνατότητα εκτύπωσης 

Οι επισµαλτώσεις επιδέχονται εκτύπωση είτε µε µεταξοτυπία, είτε µε αυτοκόλλητα, σε πολλά χρώµατα. Με ένα επιπλέον ψήσιµο οι εκτυπώσεις αυτές µένουν ανεξίτηλες. Η ζωντάνια των εκτυπώσεων επάνω σε επισµαλτωµένες επιφάνειες είναι εντυπωσιακή. 


30. ∆υνατότητα χρωµατισµών 

Τα σµάλτα µπορούν να παραχθούν σε εκατοντάδες χρώµατα και αποχρώσεις. Επειδή τα χρώµατα ψήνονται ταυτόχρονα µε το σµάλτο αποκλείονται πιθανά κιτρινίσµατα ή ξεθωριάσµατα. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής του βαθµού γυαλίσµατος, από γυαλιστερό µέχρι µατ. 


31. Ασφαλής ενάντια στα Graffiti 

Οι επισµαλτωµένες επιφάνειες δεν ευνοούν την πρόσφυση βερνικιών. Ακόµα και 
κόλλα αλλά και άλλα χηµικά µπορούν να αποµακρυνθούν µε χαρακτηριστική άνεση.

3.Γιατί να βάλω βάνα μίξης στο Τζάκι νερού μου;

Σε όλα τα τζάκια ή σόμπες στερεών καυσίμων που ζεσταίνουν νερό για την θέρμανση του χώρου μας, πρέπει να χρησιμοποιείτε βάνα μίξης(φορτίου) των 55 βαθμών κελσίου , διότι βάζουν τα επιστρεφόμενα μέσα στο τζάκι ή σόμπα πάνω από τους 55 βαθμούς κελσίου με αποτέλεσμα να μην κάνει βύθιση και να μπορεί να ανεβάσει θερμοκρασία και επίσης δεν κάνει υγροποίηση πιάνοντας πίσσα στο εσωτερικό. Η βάνα μίξης(φορτίου) προσδίδει στο τζάκι ή σόμπα υψηλές αποδόσεις και μακροζωία.
Χωρίς την βάνα μίξης(φορτίου) δεν μπορεί να ανεβάσει θερμοκρασία το νερό και μπορεί να τρυπήσει το λέβητα μέσα σε ένα χρόνο.   

4.Πώς λειτουργεί το Laddomat;

Όταν ξεκινά ο λέβητας, το Laddomat θέτει το νερό σε κυκλοφορία στο εσωτερικό του λέβητα, ώστε να φτάσει γρήγορα στη θερμοκρασία λειτουργίας και να αρχίσει να ζεσταίνει το δοχείο αδρανείας. Στη συνέχεια, το Laddomat αντλεί ζεστό νερό και το στέλνει στη κορυφή του δοχείου αδρανείας αργά και ελεγχόμενα, ώστε ο διαχωρισμός να είναι ο βέλτιστος. Επιπλέον, το Laddomat ψύχει το λέβητα με προθερμασμένο νερό επιστροφής, δηλ. ζεστό νερό από το πάνω μέρος του λέβητα, που έχει αραιωθεί με λίγο κρύο νερό από το κάτω μέρος του δοχείου αδρανείας.

5.Γιατί να βάλω δεξαμενή αδρανείας;

-Στην ψύξη το βάζουμε αποκλειστικά και μόνο για να ανεβάσουμε την ποσότητα του νερού, ώστε η αντλια θερμότητας να μην ξεκιναει-σταματάει συχνα.
- Στην θερμανση το τοποθετούμε σε εγκαταστάσεις ξυλολέβητα (ή τζακιού υδραυλικού), καθώς απορροφά την περίσσεια ενέργειας που αποδίδει το τζάκι ή ο ξυλολέβητας σε σχέση με τις απώλειες του σπιτιού και την αποδίδει όταν σταματούμε να τροφοδοτούμε με ξύλα. Είναι δηλαδή μια 'μπαταρία' η οποία αποθηκεύει την περισσεια ενέργεια και την αποδίδει όταν πλέον θα έχει σβήσει ο λέβητας μας. Ένα ακόμη πλεονέκτημα σε εγκατάσταση με καύσιμο του ξύλο είναι οτι βάζοντας δοχείο αδράνειας αποφεύγουμε και την υπερθέρμανση του νερού, καθώς και βελτίωνουμε την απόδοση του συστήματο-λέβητα μας, αφού δουλεύει πάντα σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Σε εγκαταστάσεις ηλιακής υποβοήθησης, το δοχείο αδρανείας απορροφά την περίσσεια ενέργειας που αποδίδουν οι συλλέκτες σε σχέση με τις ανάγκες του σπιτιού και την αποδίδει όταν πάψει η ηλιοφάνεια. 
Cards
We use own and third party cookies to improve our services and show ads related to your preferences by analyzing your browser habits. If you continue browsing , we consider you accept its use. You can switch the configuration or learn more here
x